Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu
Dowództwo RWT Wrocław

Szef Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu


ppłk Robert STAŃCZYK

tel: 261-653-952


Zastępca Szefa RWT we Wrocławiu


ppłk Jerzy MUCHA

tel: 261-653-036

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych